Başvuru Şartnamesi

İşbu şartname ile Educathon 2022 (“Yarışma”)’e ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ve sonrasında katılımcıların belirlenmesi aşamasında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Program katılımcıları bu şartnameyi ve educathon.com.tr adresinde yer alan tüm açıklamaları okumak ve onaylamakla yükümlüdür. Katılımcılar, Educathon 2022’e başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler. 

A. Programın Amacı ve Kapsamı

 1. Educathon 2022 bir eğitim teknolojileri hackathonudur. Mektepp ekibinin 11-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenleyeceği bir etkinliktir. Eğitim teknoloji araçları geliştirmek isteyen, öğretmen, öğretmen adayı ve tasarımcıları bir araya getirerek disiplinler arası prototip geliştirme süreçlerini 48 saat boyunca deneyimleme fırsatı sunan bir etkinliktir. 
 2. Programın temel amacı, eğitim teknolojilerini geliştiren ekiplerin öğretmenler ve öğretmen adayları ile yakın çalışma deneyimini edinmeleridir. Öğretmen ve öğretmen adaylarının ise eğitim teknolojilerinin nasıl geliştirildiğini, ürün geliştirme süreçlerindeki en temel basamakları deneyimleyerek, yeni ürünlerin geliştirilmesine katkı sunmaları beklenmektedir. Geliştirilen teknolojilerin uygulayıcıları olarak öğretmen ve öğretmen adayı katılımcıların, geliştirilen ürünlere uygun içerikler veya ihtiyaç duydukları içeriklere özel uygulama geliştirilmesine destek olmaları beklenmektedir.  
 3. Educathon 2022’in bir diğer amacı disiplinler arası takım çalışmalarını etkin kılmak, farklı teknolojilerin sınıf ortamlarına entegrasyon süreçlerinde öğretmen ve öğretmen adaylarını etkin kılmaktır.

Proje Uygulama

Educathon 2022 eğitim teknolojilerini hem ürün anlamında hem de içerik anlamında aynı ortamda, disiplinler arası takımlar halinde geliştirileceği ve geliştirilen ürünlerin yazılım, tasarım gibi teknik özelliklerinin yanında eğitsel içeriklerinin de değerlendirileceği bir yarışmadır. Bireyler başvurularını educathon.com.tr adresindeki başvuru formu aracılığı ile yaparlar. Değerlendirme işlemi organizatörler tarafından yapılır. Değerlendirme kriterleri arasında başvuranların uzmanlaştıkları alanlardaki tecrübeleri, etkinliğin 48 saatlik sürecine uyum sağlayabilmesi, takımlar arası çalışmaya yatkınlık, öğretmen ise branşı ve seviyesi etkili olabilir. Organizatörlerin ön eleme sürecindeki motivasyonu 48 saat sürecek etkinlik boyunca yoğun çalışma ortamına en iyi uyumu sağlayabilecek, kendi disiplini dışındaki insanlar ile çalışmaya uygun kişilerin başvurularını kabul edebilir. Educathon 2022, educathon.com.tr web sitesinde duyurulan etkinlik akışını takip eder. 

B. Katılım Koşulları

 1. Yarışmaya başvurular yalnızca Yarışma’nın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir. 
 2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, organizatörler tarafından kabul edilmeyecektir.
 3. Yarışmaya sadece 18 yaşından büyükler katılabilir.  
 4. Katılımcılar herhangi bir besin maddesine, tekstil ürününe veya sentetik maddeye alerjisi var ise veya kronik bir sağlık sorunu var ise organizatörlere bu belgeyi imzalarken bilgi vereceğini taahhüt eder. Organizatörlere iletilmeyen hiçbir özel durum hakkında organizatörleri sorumlu tutmayacağını taahhüt eder.
 5. Educathon 2022’e katılmak isteyen adaylar bireysel başvuru yapacaktır. Başvurusu onaylanan kişiler etkinlik organizatörleri tarafından üç kişilik ekiplere ayrılacaktır. Program süresince ekip üye sayısının 3 (üç) kişinin altına düşmemesi esastır. Aksi durumlar organizatörlerin ortak kararı ile geçerli olabilir.
 6. Yarışmaya katılacak ekiplerde yer alan tüm adayların adı, soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu ve talep edilen diğer bilgiler başvuruların kapanmasından sonra kendilerine mail yolu ile ulaşılıp eksik bilgiler talep edildiğinde eksiksiz olarak yazılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Mektepp tarafından yapılacak bildirilerin tamamı tüm ekip üyelerine yapılacak olup iletişimde başvuru formunda belirtilen ekip üyelerinin elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, Mektepp’in bildirimlerinin ekip üyelerine ulaşmamış olmasından, Mektepp sorumlu değildir. Mektepp tarafından işbu program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.
 7. Katılımcılar, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve Mektepp’in bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işlendiğini kabul ederler. Başvuru kapsamında paylaşılan bilgiler, Educathon 2022 Yarışması kapsamındaki paydaşlar tarafından sadece başvurunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
 8. Katılımcılar, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2022 günü 23:59’a kadar web sitesinde yer alan “Başvur” butonuna tıklayarak formu doldurarak Educathon22 ekibine ulaştırmakla yükümlüdür, aksi takdirde kayıt tamamlanmamış sayılır. Tamamlanmayan başvurular Educathon22 organizasyon ekibi tarafından dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Educathon22 organizasyon ekibi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Başvuru formunda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat edilen katılımcı ve ekibi programın hangi aşamasında olursa olsun elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.
 9. Etkinliğe katılan takımların etkinlik süresince geliştirecekleri proje/prototipler eğitim teknolojisinin okullarda kullanımına yönelik her türlü ürün olabilir. Katılımcılar bu şartnameyi imzalamakla, etkinlik süresince geliştirecekleri ürün/proje/prototiplere ilişkin aşağıdaki hususları peşinen beyan ve taahhüt ederler:
  1. Başvurudan önce etkinlik boyunca geliştirilen ürün/proje/prototiplerin aracılığı ile kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
  2. Katılımcılar tarafından yarışmada geliştirilen ürün/proje/prototiplerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  3. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, Mektepp (Muammer DOLMACI) ile bunlar adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
  4. Geliştirilen ürün/proje/prototiplerin hukuka uygun, Mektepp değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu.
 10. Mektepp, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği iş fikrinin sahibi olan Katılımcıları ve ekiplerini her aşamada yarışmadan diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

C. Değerlendirme

 1. Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından, organizatörler, Mektepp ekipleri, tarafından başvurular arasından yarışmaya katılacak kişiler belirlenir. Bu ön değerlendirme süreci katılımcıların eğitim teknolojileri ile ilgili tecrübe, yeni ürün geliştirme motivasyonu, branşı, seviyesi ve disiplinler arası çalışmaya yatkın olmasına göre belirlenir. Başvurusu kabul edilen adaylara etkinliğe en az 1 hafta kala adaylara başvuru formunda belirttikleri mail ve telefon numaraları aracılığı ile bilgi verilir. Organizatörler etkinliğe katılmayı ve işbu başvuru belgesini imzalamayı kabul etmeyen adayları katılımcı listesinden çıkarır ve yerine yedek listeden yeni kişilere ulaşılarak katılımcı sayısını tamamlayana kadar bu işlemi devam ederler.
 2. Organizatörlerin ön elemeyi geçemeyen başvurulara ilişkin ret sebeplerini katılımcılar ile paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

D. Educathon 2022 Organizatörleri’nin Değişiklik Yapma Hakkı

Organizatörlerin, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, jüri üyelerinde, ödüllerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.