Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz, sözleşmenin ifası kapsamında Educathon 2022 yarışmasına başvurularınızı değerlendirmeye almak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz ile taahhütlerimizi yerine getirmek amacıyla Adil Mah. Kemerler Sk. No:6/3 Sultanbeyli-İSTANBUL adresinde mukim Mektepp platformu sahibi Muammer DOLMACI tarafından işlenmektedir.

1. İşleme Amacı 

Organizatörler, söz konusu kişisel verilerinizi yarışma başvurularınızı değerlendirmeye almak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve taahhütlerimizi yerine getirmek amacıyla işlemektedir.

2. Hukuki Dayanağı  

Adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız, branşınız ve mesleki bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dan (“6698 Sayılı Kanun”) 5/2 (c), (ç) maddesi kapsamında sırasıyla sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması ve veri sorumlusu sıfatıyla Mektepp’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Bununla birlikte, yarışmaya katıldıktan sonra mektepp.com’un mail bültenine üye olmakta ve otomatik olarak iletişim ağına dahil edilmektesiniz. Üyeliğiniz süresince tarafınıza ilginizi çekecek ve kişisel gelişiminize katkıda bulunacak bilgilendirmeler ve etkinlik duyuruları gönderilecektir. Bu kapsamda adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve mesleğinize ilişkin kişisel verilerinizin ayrıca etkinlik ve duyurularla ilgili bilgi vermek üzere sizinle iletişime geçmek amacıyla işlenmesi de 6698 Sayılı Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

3. Veri Toplama Yöntemi

Adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz, cep telefonu numaranız, mesleki kişisel bilgileriniz kayıt aşamasında başvuru formuna kendi rızanızla veri girmeniz yoluyla toplanmaktadır. Başvuru formunu doldurmanızın ardından Mektepp tarafından yapılacak bildirilerin tamamı Educathon 2022’e katılacak tüm ekip üyelerine yapılacaktır. İletişim bilgileriniz, sözleşme gereği sizinle iletişime geçmek ve yarışma süreci hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılacaktır. 

4. Üçüncü Kişilere ve Yurt Dışına Aktarım

Kişisel verileriniz, sizinle iletişim kurmak ve Mektepp’in yukarıda anılan amaçlarına uygun olmak kaydıyla, başvuruları değerlendirecek ekip ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşım 6698 Sayılı Kanun’un 8/2 hükmü çerçevesinde sırasıyla sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olarak zorunlu olması ve veri sorumlusu sıfatıyla Mektepp’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz kullanılacak online araçlar dışında, yurt dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Mektepp’e başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen katılımcılar,

• Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

• Açık rızasını geri aldığı takdirde açık rızası kapsamında işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

• İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, ve

• Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde, zararının tazminini yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sayılan bu talepler Adil Mah. Kemerler Sk. No:6/3 Sultanbeyli-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya [email protected] adresine elektronik posta yoluyla, başvuru formunda paylaştığınız elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen diğer kanallar vasıtasıyla etkinlik organizatörlerine, Mektepp ekibine, her zaman yönlendirilebilir. Organizatörlerimiz, verilerin kanun dışı ve hatalı bir şekilde paylaşımından kaynaklı risklerden kaçınmak ve kişisel verilerinizi güvenceye almak amacıyla kimlik ve yetkinizi teyit için (kimlik bilgileriniz gibi) ilave belgeler talep etmek hakkını saklı tutar. Organizatörler bu kapsamdaki talepleri, yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 Türk Lirası ücret alarak yanıtlandırır.

6. Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi

Organizatörler, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Açık rızanızı geri aldığınız takdirde rızanız kapsamında işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme hakkına sahipsiniz. 

7. Aydınlatma Metnimizde Yaşanabilecek Değişiklikler

Kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki sebepleri, toplanma yöntemleri ve aktarılması konularında bir değişiklik olması halinde, misalen yürürlüğe giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.