TEMA: UZAKTAN EĞİTİM

Bu yılki Educathon’un teması, gündemde yer alan ihtiyaçlar sebebiyle “Uzaktan Eğitim” olarak belirlendi. Aşağıda bu tema ve alt başlıkları ile ilgili detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.

Teknoloji, her alanda olduğu gibi eğitimin dönüşümü üzerinde de özellikle son 20 yıldır oldukça etki ediyor. Covid-19 salgını sonucu deneyimlenen uzaktan eğitim sürecinde dijital teknolojilerin eğitimde etkin kullanımına dair ihtiyaçlar ve yetkinlikler daha net bir şekilde görünür oldu. Bu süreçte özellikle öğretmenler ve öğrenciler eğitim teknolojilerinin kullanımına dair yeni öğrenimler ve deneyimler kazandı. Önümüzdeki eğitim dönemlerinde de uzaktan eğitim uygulamalarının eğitim programlarının yadsınamaz bir parçası olacağı öngörülüyor. Bu sebeple eğitim teknolojileri geliştirirken bu sürecin tüm paydaşlarının aynı masaya oturarak birlikte ürün geliştirmesi elzem ve kıymetli olacaktır. 

Uzaktan eğitim sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için üzerinde çalışılması gereken konu başlıklarına aşağıda değindik.

Dijital Okuryazarlık

Öğrenme sürecinin tüm paydaşlarının (öğretmen, öğrenci, okul, veli) uzaktan eğitim sürecinde kazanması gereken becerilerin başında dijital okuryazarlık gelmektedir. Dijital okuryazarlık kısaca internet ortamında bilgiyi anlama, analiz etme ve bulma becerileri olarak tanımlanmaktadır. Dijital okuryazarlık üzerinde düşünülmesi gereken alt başlıkları şöyle sıralayabiliriz:

  • Elektronik ortama aktardığımız, bizimle ilgili her türlü veriyi nasıl yönetebiliriz? 
  • Okuduğumuz, gördüğümüz içerikleri analiz ederek doğru ile yanlışı, gerçek ile sahteyi ayırt etmeye dair nasıl stratejiler belirleyebiliriz?
  • Dijital dünyada var olan kimliğimizi nasıl sahiplenebiliriz ve bu kimliğin getirdiği sorumluluklar hakkında nasıl farkındalık kazanırız?
  • Dijital dünyada çeşitli zorbalıklara uğradığımız durumlarda süreci nasıl sağlıklı yürütebiliriz?
  • Siber güvenliğimizi sağlamaya yönelik hangi adımları atmalıyız ve siber saldırılara karşı hangi  önlemleri almalıyız?

Ölçme Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, öğrenenlerin gelişimlerini takip edebilmek ve öğrenme sürecini planlamak, süreçteki eksiklik ve ihtiyaçları saptamak için önemlidir. Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme sürecinde öne çıkan endişelerden biri yapılan ölçmelerin geçerlilik ve güvenilirliğinin nasıl sağlanacağıdır. Uzaktan eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hedeflenen bilgi ve becerileri doğru olarak ölçebilme derecesi ve dijital ortamda tekrarlandığı durumlarda da aynı sonuçları vermesi için ne yapılabilir? sorusu bu bağlamda dikkate değerdir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile iletişimleri yeni bir form kazandığı için bu yeni duruma uygun olarak öğrenenlerin ve öğretmenlerin  sosyal duygusal anlamda iyi olma hallerinin sağlanması için uygun ortamlar tasarlanmalıdır. Ayrıca sosyal duygusal becerilerin gelişimlerinin uzaktan eğitim sürecinde de devam edebilmesi adına empati, duygu okuryazarlığı, problem çözme, liderlik, özyönetim, sorumluluk, ekip çalışması ve yaratıcılık becerilerine dair uzaktan öğrenme süreç tasarımları yapılmalıdır.

İletişim Araçları

Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğretmen-veli iletişimlerinin en verimli hale gelmesi için çeşitli sistemler mevcuttur. Öğretim Yönetim Sistemleri olarak genelleyebileceğimiz bu sistemler geri bildirim verme, ödevlendirme yapma, duyuru yapma ve paylaşım alanı sağlama gibi ortamlar sağlamaktadır.

Bize Ulaş!

Aklına takılan her şey için bize aşağıdaki sosyal medya hesaplarından ve bilgi@educathon.com.tr üzerinden ulaşabilirsin.